Çağın hastalığı: Kronik yorgunluk sendromu

Saatlerce dinlenmiş olmak, hiçbir şey yapmazken bile daima tıpkı duyguyu hissetmek üstelik aylarca… Yapması gerekeni biliyor ancak yapamıyor …

Saatlerce dinlenmiş olmak, hiçbir şey yapmazken bile daima tıpkı duyguyu hissetmek üstelik aylarca… Yapması gerekeni biliyor ancak yapamıyor. Sorsanız parmağını kıpırdatacak hali yok. Bazıları için çok tanıdık olan bu durum kimileri için tembellik olarak yorumlansa da bu tablo kronik yorgunluk sendromundan diğeri değildir.

Temel yorgunluğun sebepleri muhakkaktır

Çok sık rastlanılan bir şikayet olan yorgunluk genel olarak; çok idman, beslenme yetersizliği, kansızlık, üst teneffüs yolu hastalıkları, troid hastalıkları ve viral enfeksiyon sebebiyle gelişir. Kullanılan kimi ilaçlar da yorgunluğa neden olabilir. Fakat şahıslar kendilerini geçmeyen bir yorgunluğun çıkmazında buluyorsa bu durum çok daha farklı tanımlanır; Kronik yorgunluk sendromu…

6 aydan beri geçmeyen yorgunluk

Kronik yorgunluk sendromu çağdaş çağın en yaygın sorunları ortasında kabul edilir. Bireyleri fizikî, zihinsel ve ruhsal olarak etkileyen kronik yorgunluk sendromu, altı aydan fazla süren kas, eklem, boğaz ağrısı, mide bulantısı ve konsantrasyon eksikliği halinde kendini aşikâr eder. Kronik yorgunluk sendromunun en dikkat çeken özelliği ise yorgunluğun dinlendikçe daha da berbata gitmesidir. Zira zihinsel uğraşlar yorgunluğu daha da perçinler.

Münasebetiyle kronik yorgunluktan çok daha farklı bir noktadadır. İki durumun ayrıldığı noktaların başında kronik yorgunluk sendromundaki yorgunluğun ana sebebi fizikî bir aktiviteye bağlı olarak gelişmemesidir. 6 aydan beri devam ediyor olması ve yatak istirahati ile geçmemesi de öteki farkları ortasında yer alır. Daha çok bayanlarda rastlanan kronik yorgunluk sendromu genelde 30-50 yaş kümesinde görülüyor.

Kronik yorgunluk sendromu neden ortaya çıkar?

Nedeni tam olarak bilinmese de kronik yorgunluk sendromunun ortaya çıkmasında tesirli olan birtakım faktörler vardır. Bunlar;

– Bağışıklık sisteminin zayıf olması,

– Kimi virüsler,

– İstikrarsız beslenme,

– Çok gerilim altında yapılan işler,

– Baskı,

– Depresyon.

Kronik yorgunluk sendromunun belirtileri

En tipik belirtisi geçmeyen yorgunluktur. Buna ek olarak;

– Unutkanlık,

– Dikkat dağınıklığı,

– Eklem ve kas ağrısı,

– Lenf bezlerinin şişmesi,

– Ciltte kızarıklık ve şişlikler,

– Yeme bozuklukları,

– Boğaz ağrısı,

– Uyku bozuklukları,

– Huzursuzluk,

– İsteksizlik,

– Duygusallık.

Kronik yorgunluk sendromunun tanısı

Kronik yorgunluk sendromunun teşhisinde kullanılan 2 değerli soru vardır. Birincisi rastgele bir fizikî aktivite sonucunda oluşup oluşmadığı, ikincisi ise 6 aydan beri devam ediyor olmasıdır. Bu noktada hastalığın dinlenerek geçmemesi de belirleyici bir rol üstlenir. Bu noktada şayet fizyolojik bir yorgunluk için öteki, hastalığa bağlı gelişen yorgunluk için öbür, kronik yorgunluk sendromu için öteki tedavi formülleri izlenmelidir.

Bu yorgunluktan kurtulmak mümkün mü?

Yorgunluğun gerisinde yatan sebepler tedavinin bireye nazaran düzenlenmesini zarurî kılar. Bu noktada şayet sorun fizikî ise güzel bir uyku çok kıymetlidir. Sorun kansızlık, troid yahut viral enfeksiyonlara bağlı bir durumsa bu hastalıklara yönelik bir yol izlenir. Lakin sorun kronik ise ruhsal temelli nedenler araştırılmalıdır.

Yazar Hakkında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.