Kalp büyümesi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Yüksek tansiyon, kroner arter hastalığı, romatizmal ve romatizmal olmayan kalp kapağı hastalıkları, doğuştan kalp hastalığı, metabolik …

Yüksek tansiyon, kroner arter hastalığı, romatizmal ve romatizmal olmayan kalp kapağı hastalıkları, doğuştan kalp hastalığı, metabolik hastalıklar, virüsler ve başka mikroorganizmalar yer alıyor. Kardiyomyopatiler deyince kalp kası hastalıkları ve sonucunda gelişen kalp yetmezliği ve büyümesi akla gelir. Kalp yetmezliğinin değerli sebeplerinden biri ‘Kalp kası hastalıkları’ dır. Kalp yetmezliğinin pek çok sebebi vardır ve birbiri içine girmiş bu sebeplerin sonucunda da, tedavisi zahmet yaratan kalp büyümesi hastalıkları gelişebilir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr Mehmet Balkanay, halk ortasında ‘Kalp Büyümesi’ olarak bilinen ‘Kalp Kası Hastalıkları’ hakkında bilgiler verdi. Covid-19 virüsünün de kalp kasını tutarak kalbin büyümesine sebep olabileceğini söz etti.

Kalp kası hastalıkları temel olarak üç ana gurupta toplanır.

1.Grup: Kalp kası duvarının kalınlaşması sonucunda kalbin büyümesi.

2. Küme: Kalp kasının gevşeme özelliğinin sınırlanması

3. Küme: Kalp kasının genişlemesi ve kasılma gücünün azalması sonucunda kalbin büyümesi.

Kalbi büyüten temel sebepler neler olabilir

Öncelikle sebebi bilinen ve sebebi bilinmeyenler olmak üzere iki guruba ayırıyoruz. Bilim insanları, her geçen gün sebebi bilinmeyen kalp büyümelerinin sebeplerini bulmakta, tanımlamakta ve bu gurubu giderek küçültmektedirler. Kalp kası hastalığı yapan yani kalbi büyüten en önemli bilinen sebepler neler olabilir?

Yüksek tansiyon: aylar, yıllar sürmüş ve uygun, yanlışsız tedavi görmemiş hastalarda yüksek tansiyon kalp kası duvarı kalınlaşmasına ve kalbin büyümesine sebep olur.

Koroner arter hastalığı: kalp kası koroner arterlerdeki darlıklar nedeniyle güzel kanlanamaz. Kâfi oksijen, besin ve güce kavuşamayan kalp kası hücreleri giderek zayıflar ve kalbin zayıflaması ile sonuçlanır. Buna tıp lisanında iskemik dilate kardiyomyopati diyoruz. Yani, az kan almış, genişlemiş, kasılması yetersiz kalp kası hastalığı kalbin çok büyümesine sebep olabilir.

Romatizmal yahut romatizmal olmayan kalp kapağı hastalıkları: Vaktinde uygun halde ilaç, cerrahi yahut kardiyolojik teşebbüslerle tedavi edilmemiş hastalar da kalp büyümesi ile karşılaşırlar.

Doğuştan kalp hastalığı: Doğuştan olağandışı anatomi ile doğan şahıslarda görülen kalp kası hastalıkları olabilir. Bu bireylerdeki anatomik bozukluk hayatın ilerleyen evrelerinde olağandışı kalp kası gelişimlerine ve kalbin büyümesine sebep olabilirler. Vaktinde ve uygun biçimde opere edilmeleri gerekir.

Metabolik kalıtsal hastalıklar: Yaşama idamemizi sağlayan, yani hareketimizi,enerjimizi, kimyasal ve biyokimyasal döngüdeki bozukluklar kalp kasının gevşemesine ve kalbin büyümesine sebep olabilir.

Virüsler ve başka mikroorganizmalar: Bilhassa virüsler olmak üzere ziyanlı mikroorganizmalar kalp kasını tutarak kalp büyümesine sebep olabilir. Şimdiki olan Covid-19 da kalp kasını tutarak kalbin büyümesine sebep olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.