Kanserle ilgili merak edilenler

Fitoterapi Uzmanı Dr. Şenol Şensoy, kanser tedavisinde hem çağdaş teknikler hem de fitoterapiden nasıl faydalanmak gerektiğini anlattı …

Fitoterapi Uzmanı Dr. Şenol Şensoy, kanser tedavisinde hem çağdaş teknikler hem de fitoterapiden nasıl faydalanmak gerektiğini anlattı.

Kanserle ilgili merak edilenler

Fitoterapi nedir?

Fitoterapi ismi üstünde bitkilerle tedavi manasında kullandığımız bir sözdür. Fitoterapi insanlığın birinci yıllarından beri uygulanagelen bir tedavi formülüdür, yaklaşımdır. Bilhassa çağdaş tıp son 100-150 yıllık devrindeki kimyasal tedavilere geçmeden evvel, biz binlerce yıldır daima fitoterapiden faydalandık. Bitkilerin kendi çağına nazaran uygulama hallerinden faydalandık. Bugün de ülkemizde 2014’ten sonra Klasik ve Tamamlayıcı Tıp Mevzuatı yayınlandıktan sonra fitoterapi ile ilgili tıp hekimleri eğitim almaya ve bunu çağdaş tıbbın yanında bir tedavi yolu olarak uygulamaya başladı.

Fitoterapi hangi hastalıklarda kullanılır?

Fitoterapi bütün hastalıklarda uygulanabilir. Bitkilerin bu manada çok istikametli tesirleri vardır. Bugün üzerinde en çok konuşulan bitki zerdeçaldır. İçinde curcumin dediğimiz bir etken unsur var. Şeker, tansiyon, antimikrobik tesirinden alzheimere kadar, KOAH’a kadar çabucak hemen bütün hastalıklarda tesirli bir bitkidir zerdeçal. Kanserde de çok tesirli olduğu için, kanser hastalarına da tavsiye ediyoruz.

Kanser nedir, kanser hücresi nasıl oluşur?

Kanser çağımızın çok değerli bir hastalığı. Bugün can kayıplarında 2. büyük sebeptir. Kanser hastalığı, bizim bedenimizdeki rastgele bir hücrenin DNA yapısındaki bozukluğundan kaynaklanan, kimliğini kaybetmiş, terörize olup süratli bir biçimde çoğalması ile ortaya çıkan bir yapıdır. Kanser mikrobik bir hastalık değildir, kendi hücrelerimizden oluşan bir hastalıktır. Bir hücre kümesi bulunduğu organı yahut öteki organlara da sıçrayarak, bütün bedeni fonksiyonsuz hale getirebilir.

Kanserde fitoterapinin tesirleri nelerdir?

Kanserde tıbbi olarak çok önemli sistemler var. Bilhassa erken safhada yakalanmışsa bugün cerrahi ile kanserli dokuları alıp hastalarımız şifa bulabilmektedir. Kemoterapi, radyoterapi ve immunoterapi üzere tedavi yolları var. Bu yaklaşımlarla kanserde bir uzaklık kaydedildi lakin halihazırda biz kanserle çabada dilek ettiğimiz noktaya gelmiş değiliz. Bu sebeple arayışlar bizi klasik tedavilere yönlendiriyor. Burada da fitoterapi devreye giriyor. Yapılan araştırmalarda fitoterapatik eserler yani tıbbi bitkilerin kanser üzerinde çok önemli sonuçları olduğunu görüyoruz. Tıbbi bitkilerin, anti-kanser özelliklerinden kanserin metastaz yapmasının engellenmesine kadar çok önemli tesirleri var.

Fitoterapi her kanser cinsinde tesirli midir?

Fitoterapi her kanser cinsinde tesirlidir. Zira düzenek olarak baktığımızda kanserin ana sistemi tıpkı. Örneğin beyinde, beyin hücrelerinin kanserleşmesi sonucu tümöral bir yapı oluşuyor. Gibisi tablo karaciğerimizde, akciğerimizde, midemizde yahut kan sistemimizde de oluşabiliyor. Biz fitoterapi ile bu temel sisteme müdahale ediyoruz.

Kemoterapi ve radyoterapinin ağır yan tesirlerine karşı ne yapabiliriz?

Kemoterapi ve radyoterapi hakikaten ağır tedaviler. Kemoterapi bir taraftan kanserli hücreleri ortadan kaldırmaya çalışırken öbür taraftan sağlıklı hücrelerin üzerinde de önemli bir yıkım oluşturuyor. Mide bağırsak sistemi yan tesirlerinden saçların dökülmesine kadar hücresel yıkımın dışa yansımasını görüyoruz. Bu tıbbi yaklaşımlar tesirli lakin bunlarla biz birden fazla vakit kanserin üstesinden gelemiyoruz. Devreye tıbbi bitkileri aldığımızda kanserle uğraş ederken kemoterapi ve radyoterapinin yan tesirlerinin aşağılara çekildiğini, minimize edildiğini görüyoruz.

Hasta kemoterapi alamayacak durumda ise siz tekrar de fitoterapi uygulayabilir misiniz?

Fitoterapiyi kanserin her safhasında uygulamamız mümkün. Hatta gözetici manada bile uygulayabiliriz. Son safhalarda ise bazen kemoterapi üzere tıbbi tedavileri uygulayamıyoruz. Zira hastanın genel durumu çok düşkün oluyor. Tahrip edici bir usul olduğu için, hayati manada risk taşıyabilir. Hasebiyle bu basamağa gelmiş şahıslarda kemoterapiden faydalanamıyoruz. Şayet hastamız beslenebiliyorsa biz fitoterapi uygulamaları yapabiliyoruz.

Metastaz nedir, bitkisel tedavi metastaza da âlâ gelir mi?

Kanserin oluşumunda, ilerlemesinde metastaz çok kıymetli bir etaptır. Kanserin bulunduğu yerden diğer organlara, öbür dokulara sıçramasına metastaz denir. Kanser metastaz yaptıysa tedavide ümit kırıcı bir faktör oluyor. Biz metastaz yapan ve yapmayan kanserlerde tıbbi bitkilerden önemli karşılık alıyoruz. Zira yapılan araştırmalarda tıbbi bitkilerin anti-metastatik özellikleri ortaya konulmuş. Yani öbür organlara sıçramayı engelleyebiliyor. Metastazın oluşması için anjiyogenez dediğimiz tümöral yapının kendini beslemek için oluşturduğu bir damar ağı vardır, tıbbi bitkilerin bu damar ağını da önleyici özellikleri var.

Kanser kök hücreleri nedir, bunlarla çabada nasıl bir strateji izlenmeli?

Kanser kök hücreleri son yıllarda ön plana çıkan bir buluştur. Bilhassa 2021 yılı başında uyuyan kanser hücreleri diye bir çalışma ortaya çıktı. Kök hücrelerle benzeri bir hareket stilleri var.

Kök hücreler kanser hücrelerini ortaya çıkaran hücrelerdir. Bugün uygulanan radyoterapi ve kemoterapi üzere teknikler kanser kök hücreleri üzerine çok fazla tesir etmiyorlar. Kanser kök hücreleri birçok dış etkene karşı güçlü hücreler olduğu için bu üslup tedavi prosedürlerine direnç gösteriyorlar. Birinci kanser tedavisinde hastadaki tümörlerin yok olduğunu görüyoruz, ortadan aylar ya da yıllar geçtikten sonra tekrar nüks görüyoruz. Bu nüksün altında da kanser kök hücreleri yatıyor. Yapılan araştırmalarda tıbbi bitkilerin kanser kök hücreleri üzerinde de tesirli olduğu ortaya konulmuştur.

Bedenimiz kanserle kendisi savaşabilir mi? Bağışıklık sistemimizin bu manada işlevi nedir?

Bedenimizin bağışıklık sistemi bizi bütün dış etkenlere karşı koruyan ana sistemdir. Kanser dahil bütün hastalıklardan gözetici özelliği vardır. Bir insan bünyesinde her gün yaklaşık 1 milyon kanser hücresi ortaya çıkıyor. Bizim bağışıklık hücrelerimiz bu kanser hücrelerini ortadan kaldırıyor. Her sağlıklı beşerde bu döngü devam ediyor. Hasebiyle bizim bağışıklığımız kanserin oluşmasında en büyük bariyer. Tedavide de en büyük faktördür. Güçlü bir bağışıklık sistemi ile bir hastanın kanseri yenmesi mümkündür.

Akciğer kanserinde bitkisel tedavilerin tesirleri nelerdir?

Ben kanser tedavisine öncelikle bitkisel tedavi ile başlanmasını öneriyorum. Kullanılan tıbbi tedavilerin yıkıcı özellikleri olduğu için bünyeyi güçlendirip, sağlıklı hücrelerimizi yıkıcı tedavilere karşı korunaklı hale getirmek değerli. Böylelikle hem bitkilerin gücünden faydalanmış oluyoruz, hem tıbbi tedavilerin tesirlerini artırmış oluyoruz hem de mümkün yan tesirlerden hastayı korumuş oluyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.