Nedeni bulunamayan öksürük reflü belirtisi olabilir

Ülkemizde sık rastlanan hastalıklar ortasında olan reflü, birçok hastanın hayatını etkiliyor. Reflüde atılacak kıymetli adım, tabibin …

Ülkemizde sık rastlanan hastalıklar ortasında olan reflü, birçok hastanın hayatını etkiliyor. Reflüde atılacak kıymetli adım, tabibin tekliflerini uygulamak ve hayat üslubu değişikliğinden geçiyor. Fakat hayat üslubu değişiklikleri ve ilaç tedavileri kimi hastalarda reflüyü denetim altında tutarken, birtakım hastalarda cerrahi teşebbüs gerekebiliyor.

Genel Cerrahi Anabilim Kısmı Lideri Prof. Dr. Mehmet Çağlıkülekçi reflü hakkında bilgi verdi.

Kapakçık yetmezliği olması koşul değil

En kolay tabirle mide içeriğinin (asidinin) yemek borusuna geri kaçışı gastroözefageal reflü’dür. Reflü hastalığında, mide asit yüksekliği yoktur, olağan hatta düşük asit seviyesinde bile yemek borusuna kaçan mide içeriği, yemek borusunda tahribat yapmaktadır.

Reflü olması için kesinlikle kapakçık yetmezliği olması kaide değildir. Yemek borusuna ilişkin hastalıklarda ve mide boşalma bozukluğu durumunda da reflü olabilir.

Reflüde üst mide bölgesinden başlayan ve göğüs kafesinin orta sınırı boyunca yayılabilen yanma en tipik şikayettir. Yanmanın en değerli nedeni ise mide içerisinde olağanda bulunması gereken asit ve safranın yemek borusuna kaçmasından kaynaklanmaktadır.

İlerleyen vakitlerde ise yemeklerden sonra ekşime ve mide içeriğinin ağıza doğrusu gelmesi şikayeti ortaya çıkabilir. Gırtlak bölgesine geçen mide içeriği boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve öksürüğe sebep olabilmektedir.

Nedeni bulunamayan öksürük reflü belirtisi olabilir

Reflü ile astım hastalığı ortasında birtakım hadiselerde sıkı bir alaka bulunmaktadır. Her 3 hastanın 2’sinde nedeni bulunamayan öksürüklerde reflü hastalığı gözlenmiştir. Hastaların göğüs ağrısı nedeniyle kalp hastalığından şüphelenmesi ve kalp hekimine gitmesi hatta anjiyo yaptırdığı durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bunun sonuncunda da kalp anjiyosu olağan çıkan hastaların yarısında reflü hastalığı mevcuttur.

Yapılan bilimsel çalışmalar reflü hastalığının kalp yetmezliği kadar insanın hayat kalitesini bozduğunu ortaya koymaktadır.

Hastanın devam eden mevcut şikayetleri, kıssa ve bulgulardan yola çıkarak gastroözofagial reflü tanısı konabilir. Teşhis koymak yahut hastalığın şiddetini belirlemek için İlaçlı mide grafileri, endoskopi, Özofagus manometrisi ve 24 saatlik özofagus asit testleri yapılır.

İLAÇLI MİDE GRAFİLERİ: Başlangıçta yapılması en uygun teşhis tekniklerinden olan ilaçlı mide grafileri reflü şikâyetleri bulunan hastaların yaklaşık %40’ında spontan reflüyü gösterir. Lakin yemek borusu darlığı yahut ülserleri üzere reflüye bağlı komplikasyonları daha bariz olarak gösterir. Araştırmalarda tüm özofagus, mide, değerlendirilmelidir.

ENDOSKOPİ: Mide ve yemek borusunun ucunda ışık ve kamera olan esnek ince bir boru ile incelenmesi sürecidir.

ÖZOFAGUS MANOMETRİSİ: Cerrahi teşebbüs düşünülen reflü şikayetleri olan hastalarda uygundur. Özofagus manometrisi, yemek borusu içerisine yerleştirilen özel katater yardımıyla hastanın özofagus kasılabilirliğini, sıklığını ve fonksiyonunu kıymetlendirerek hastaya uygulanabilecek en uygun ameliyatı saptamaya yardımcı olmaktadır.

24 SAATLİK ÖZOFOGUS ASİT TESTİ: Reflü teşhisinde zorluk yaşandığında yahut sonuçların farklılık gösterdiği durumlarda pH testi kullanılmaktadır. 24 saat süren testte hastanın durumuna nazaran ayaktan yahut yatarak süreç yapılır. Hastanın belirtileri, beden durumu, yemek saatleri ve başka aktiviteleri kaydedilerek pH ortasındaki bağlantı ortaya konulur. Yerleştirilen kataterler muhakkak uzaklıklarda ölçüm yaparak hastanın reflü ataklarının sıklığını ve mide asidinin özofagustan geri çekilme suratını kıymetlendirmektedir.

Beslenme reflüyü etkiliyor

Reflü tedavisinde birinci kural hayat biçimini ve beslenme alışkanlığını değiştirmekle başlıyor.

– Az ölçüde yemek

– Yemekten sonra 2 – 3 saat yatmamak

– Yatağın başını 15 cm yükseltmek

– Yaylı yiyeceklerden, çikolatadan, kahve, kola alkolde, acılı, ekşili yiyeceklerden uzak durmak

– Ağır sporlardan uzak durmak gerekmektedir.

Reflü tedavisinde birinci evre ekseriyetle mide asidini baskılayan ilaçlar ve ömür usulünde değişikliklerle yapılır. Kimi hastalara uygulanan ömür usulü değişikliği yahut ilaçlarla refllü denetim altında tutulabilirken birtakım hastalarda ise cerrahi teşebbüs gerekmektedir.

Cerrahi tedavi torakal ve abdominal yolla alt kapak yeterliliğini tekrar sağlayacak bir antireflü teşebbüs ile karın içindeki ana teşebbüs olan diafragma krus tamirini içermektedir.

Laparoskopik cerrahi reflü hastalığında bugün için ileri periyot sonuçları bilinen kalıcı tek tedavi prosedürüdür. Süreç sayesinde hastaların ömür kalitesi atarken ayrıyeten hastaları daima ilaç kullanımından kurtaran bir seçenektir.

Yazar Hakkında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.