Obsesif kompulsif bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), insanların obsesyon ismi verilen daima tekrar eden niyetlere sahip olması ve bu fikrin kendisini rahatsız …

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), insanların obsesyon ismi verilen daima tekrar eden niyetlere sahip olması ve bu fikrin kendisini rahatsız etmesinden dolayı, ekseriyetle rahatlamak emeliyle ritüel yahut kompulsiyon ismi verilen daima tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur. Kişinin zihninde uzaklaştıramadığı fikir, fikir ve dürtüler, kişinin isteği dışında gelişir. Kişi bunları mantık dışı olarak değerlendirse de düşünmekten kendini alamadığı için ağır ıstırap yaşayarak huzursuzluğa ve hasebiyle anksiyeteye sahip olur. Obsesyonların yarattığı huzursuzluğu ve ezayı ortadan kaldırmak hedefiyle da yineleyici davranış ve zihinsel hareketler geliştirir.

Obsesif kompulsif bozukluğun belirtileri nelerdir?

– Kirlenme korkusu

– Tertipli ve simetrik olma

– Kendisini yahut sevdiklerinin ziyan görmesine ilişkin fikirlere kapılma

– Oburlarının dokunduğu objelere dokunamamak

– Objeler sistemli olmadığında gerilime girme

– El sıkışmaktan rahatsızlık duyma

– Daima el yıkama

– Çok paklık takıntısı

– Mikroplardan korkma

– Daima duş alma isteği

– Daima bir şeyleri denetim etme gereksinimi duyma

– Bir şeyleri sayma

– Kilitlendiklerinden emin olmak için kapıları tekrar tekrar denetim etme

– Kapalı olduğundan emin olmak için ocağı tekrar tekrar denetim etme

– Muhakkak kalıplarda sayma

– Bir duayı, kelimeyi yahut ifadeyi içten içe tekrarlamak

Obsesif kompulsif bozukluk nedenleri nelerdir?

Çevresel faktörler: Kişinin toplumsal ve aile etrafında yaşadığı gerilim hastalığın gelişimini tetikleyebilir. Şahısta var olan hastalık hafifi semptomlarla seyrederken muhakkak çevresel faktörler hastalık semptomlarını arttırabilir. Cinsel taciz, kişinin hayatında esaslı değişikliklere sebep olan evlilik, taşınma, çocuk sahibi olma üzere faktörler obsesif kompülsif nedenleri ortasında sayılabilir.

Biyolojik faktörler: Karmaşık bir yapıya sahip olan beyin, olağan işlevlerini devam ettirebilmek için nöron ismi verilen hudut hücrelerine gereksinim duyar. Elektrik sinyalleri ile bağlantı kuran nöronların birbirleriyle bilgi alışverişini sağlayan kimyasallar nörotransimitterlerdir. Bu transmitterler ortasında yer alan seratonin düzeyindeki düşme obsesif kompülsif bozukluğun gelişimine neden olabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk nasıl tedavi edilir?

OKB kendi kendine geçmez, bu yüzden tedavi edilmesi değerlidir. En güzel tedavi usulü ilaç ve bilişsel davranış terapisidir. Kronikleşme yani müzmin hale gelme mümkünlüğünün yüksek olması tedavinin kıymetini arttırmaktadır. Erken teşhis her vakit tedavi mühletini kısaltır.

İlaç tedavisi: Bilhassa serotonin sistemi üzerinde tesirli olan ilaçlar OKB tedavisinde hayli yaralı olmaktadır. Serotonin Geri Alım Engelleyiciler ismi verilen bu küme ilaçlar OKB tedavisinde yaygın ve başarılı halde kullanılmaktadır. Tedavinin birinci günlerinde hafif bulantı, baş ağrısı, uyku bozukluğu, midede huzursuzluk üzere süreksiz yan tesirler ile hastaların birçoklarının lisana getirmeye çekindikleri cinsel yan tesirler görülebilir. Lakin bu küme ilaçlar ekseriyetle hastalar tarafından çarçabuk kullanılan ve kullanımları sırasında bir sorun yaşanmayan ilaçlardır.

Davranış terapisi: Obsesif hastalar korku verici fikirler ile bu niyetlerden kaçarak ve kaçınarak başa çıkmaya çalışırlar. Ne var ki kanılardan kaçmaya çalıştıkça bu fikirler daha da artmakta ve böylece kısır bir döngü oluşmaktadır. Davranış tedavilerinde maksat hastayı telaş veren ve dert oluşturduğu için kaçma ve kaçınma davranışlarına neden olan niyetlerle [obsesyonlar] karşı karşıya getirmek ve bu karşılaştırmanın oluşturduğu korkuyu azaltmak için devreye giren tekrarlayıcı davranışları engellemektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.