Olumsuz duygularınız fizyolojik sorunlara yol açabilir

Pandemi periyodunda korku, dehşet ya da gerilim içeren niyetler ve bu fikirlere eşlik eden zorlayıcı his yoğunlukları yaşanabilmektedir. Bu tıp …

Pandemi periyodunda korku, dehşet ya da gerilim içeren niyetler ve bu fikirlere eşlik eden zorlayıcı his yoğunlukları yaşanabilmektedir. Bu tıp süreçlerde birçok insanın birinci eğilimi ya bu his ve kanıları yok saymak, yani bir nevi kaçmak ya da bu his ve kanılar girdabına kapılmak olabilmektedir. Örneğin; fikirler kişinin zihnini öylesine meşgul edebilir ki bunun vakit zaman farkına bile varılamayabilir. Kişi bir kitap sayfasını okurken başında nerede, sonunda nerede olduğu yakalayamayabilir, yeniden-yeniden okumak gereksinimi hissedilebilir; çünkü zihin çoktan uçuşmuş olabilmektedir. Ya da bazen zihin söyledikleri bir kenarda dursun der ve onları yok sayarak geçiştirmeye eğilim gösterir.

Kişinin imdadına uzun soluklu diziler, sinemalar, çok yeme halleri yetişebilir. Sonuçta kısa vadeli atılan bu adımlar uzun vadede bireye yardımcı olmamaktadır. Birey dönüp dolaşıp birinci ”kendisiyle baş başa kaldığı anda”, tıpkı yerde kendisini bulur. Pekala, alternatif yol ne olabilir? Açık bir farkındalıkla kişiyi zorlayan her ne var ise yüzleşmek, kabul etmek ve bu kabulle bir arada faal adım atabilmektir.

Dikkat dağınıklığının farkında olun

Açık farkındalık denilen olgunun bireyin iyilik hali üzerindeki kolaylaştırıcı bir ögesi da erken ikaz sinyallerini yakalayabilmektir. Zorlanılan durumların; davranışsal, fizyolojik, duygusal ve bilişsel sinyalleri olabilmektedir. Örneğin; bir işe emek harcarken, yaparken ya da bir kişiyi dinlerken odaklanma sorunu yaşanıyorsa, zihin diğer bir yerdeyse, yapılan işte nerede kalındığı bile hatırlanmıyorsa zihin uçuşması denilen durum yaşanıyor olabilir. Günümüz dünyasında sağlıklı popülasyon tarafından çoklukla ”dikkat dağınıklığı” olarak nitelendirilen bir tablo tam olarak budur. Böylesi durumlarda fikirlerden kaçmak ya da onları bir uğraş içine girerek denetim etmeye çabalamak çoğunlukla işe yaramayacaktır.

Korkusu başarısız olmak olan bir kişi daima ders çalışır ya da işini kaybetme dehşetiyle işkolik olabilir. Birtakım beşerler ise sıkıntılarını düşünmemeye çalışır. Lakin zihin durmaz ve daima düşünerek kişiyi olumsuz tesirler. Kişinin motivasyonu düşmüşse, işine odaklanamaz, işlerini daima erteleyip vaktinde yetiştiremez, vakit idaresi yapma maharetini kaybeder, maksat koyamaz ve gayeye motivasyon geliştiremeyebilir. Bu aksilikler vakitle uykusuzluk, daima yemek yeme gereksinimi üzere fizyolojik sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. İştahta ve yemede farklılıklar olur, kişi sık sık uyanır, dinlenmeden kalkar, uyku kalitesi bozulur, keyif aldığı şeylerden keyif alamamaya başlar. Bunalma, sıkılma, tükenmiş hissetme duygusal sinyaller olarak kendini muhakkak edebilmektedir. Tahammülsüzlük de yeniden duygusal sinyaller ortasında yer almaktadır.

Sorun fark edilse bile kişi ne yapacağını bilemeyebilir

Kişinin zorlandığı tecrübelere; bir kişi, olay, his ya da ilgiler vesile olabilmektedir. Bu hislere ve durumlara sırt çevirmek yerine tecrübenin şahsen kendisiyle yüzleşmek, bunu durumu kolaylaştıran yardımcılarla sağlıklı bir halde yapmak bireyin ruhsal düzgün oluş hali için epey kıymetli bir adımdır. Beşerler birçok vakit onları zorlayan durumların ya da hislerin iş yoğunluğu ya da gerilimden kaynaklandığını düşünmektedir. Bu zorlayıcı durumun sonuçlarını yaşarken sebeplerin ve tetikleyenlerin ne olduğu önemsenmez. Ya da sebepler fark edilse bile kişi ne yapacağını bilememektedir. Yaşadıkları durumla kendilerince baş etme yollarının işe yarayıp yaramadığı da değer taşımaktadır. Esirgeyici ruh sıhhati, yaşanılan zorlayıcı his ve durumların tetikleyicilerinin ne olduğuna ve nasıl çözüleceğine odaklanarak kişiyi daha düzgün ve sağlıklı bir zihin haline ulaştırabilmektedir.

Fark et, kabul et, dönüştür

Kişi bu periyotta içinde ne yaşıyorsa buna 3 etapta ele alabilir: Birinci olarak yaşanılan duyguyu anlayabilmek değer taşımaktadır. Şu anki hissim nedir? His tonum nedir? Bu hissimin bana söylediği mana nedir? Yaşanılan duyguya mana vermeyi destekleyebilir. 2. kademede bu zorlayan his tecrübesini tetikleyen özellikler ve buralarda bireyin ”hangi ihtiyacına” yönelik yaptığı ”hangi otomatik tavır ve davranışlar” bu zorlayan tecrübesi beslemiş olabilir kısmı ele alınabilir. 3. Kademede ise emsal bir durumda bir daha kalındığında; birey anlaşılmış olan his ve duygusal muhtaçlıklarını kendine ve diğerlerine nazik ve saygılı bir halde nasıl tamamlayabilir sorusu ele alınabilir.

Birçokları yaşadıkları zorlayıcı tecrübeler en son noktaya gelinceye kadar profesyonel bir yardım almayı düşünmeyebilir ve bu etapta bu tecrübelere sakinlikle yaklaşabilmek daha zorlayıcı ve karmaşık olabilmektedir. Fark etmek, fark ettiğini kabul etmek ve kabul ettikten sonra faal dönüşüm gerçekleştirmek kolay metotlarla hayata geçirilebilecek ama kolay olmayabilen tutumsal değişiklikleri içerir. ”Fark etmek” fark etmediklerimizi fark edebilmek marifetinden geçerken; ”kabul etmek” içinde bulunulan duruma karşı bir pes etme hali değil, durumu-koşulları-deneyimi olduğu üzere kabul edebilme halini içerir. Hakikaten etkin dönüşüm adımı tüm bunlardan sonra atılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.