Omuzdaki sinsi hastalık: Donuk omuz sendromu

Birtakım ağrılar epeyce inatçıdır ve hayat kalitesini olumsuz istikamette tesirler. Bilhassa de eklem ağrıları ve kısıtlılıkları günlük …

Birtakım ağrılar epeyce inatçıdır ve hayat kalitesini olumsuz istikamette tesirler. Bilhassa de eklem ağrıları ve kısıtlılıkları günlük aktiviteleri dahi yapamaz hale getirebilir. Bu hastalıklardan biri de donuk omuz sendromudur. Donuk omuz ömür kalitesini ileri derecede bozabilen, ilerleyici kısıtlılık ve ağrı ile birlikte olan önemli bir sıhhat sorunudur.

Donuk Omuz Sendromu nedir

Eklem kapsülünün enflamasyonu ve sonrasında gelişen fibrozis olduğuna inanılmaktadır. Omuz eklemi etrafındaki kapsülü oluşturan bağların ve eklem kapsülünün kalınlaşması yahut büzüşmesi kelam mevzusudur.

Hastalığın birinci evresindeki şikayetler sıklıkla ‘sıkışma sendromu’na misal. Ekseriyetle sinsi başlangıçlı bir ağrı vardır. Ağrıyı takiben omuzda hareket kısıtlılığı başlar. Erken evrelerde gece ve istirahat ağrısı yaygın olarak görülür. Dinlenirken bile geçmeyen, gece uykuyu bozan ve zorlaştıran ağrı, gün uzunluğu görülen omuz ağrısı, omuz hareketlerinin kısıtlanmaya başlaması, olağan günlük hareketlerin kısıtlanması, kolu belirli bir noktadan üst kaldıramama yahut döndürememe görülebilmekedir.

En sık 35–70 yaş ortasında bayanları etkilese de erkeklerde de görülmektedir.

Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, diabet, otoimmün hastalıklar, tiroid hastalıkları, Parkinson hastalığı, kalp hastalıkları, inme, kronik akciğer hastalığı, dupuytren kontraktürü, omuz kireçlenmesi ve göğüs kanseri ile bağlı olduğu üzere travma, cerrahi süreçler ve uzun müddetli hareketsizlik nedeniyle de oluşabiliyor.

Teşhis, tıbbi hikaye, klinik muayene, radyolojik görüntüleme ve öteki omuz patolojilerinin ekarte edilmesi ile konur. Ekseriyetle sinsi başlangıçlı bir ağrı vardır; bu ağrıyı takiben omuzda hareket kısıtlılığı başlar. Erken evrelerde gece ve istirahat ağrısı yaygındır. Donuk omuzda, skapulotorasik eklemden yapılan hareketlerin de birçok etkilenir. Teşhis için özel bir muayene testi yoktur. Rotator manşet yırtığı üzere öteki patolojieri saptamak için manyetik rezonans (MR) ve Ultrason kullanılır. MR artrografi, kapsül kalınlığını ve eklem hacmindeki azalmayı göstermede kullanılır.

Tedavisi

Donuk omuz sendromunun kendi kendine geçme ihtimali olmasına rağmen en kesin tahlil tıbbi tedavidir. Donuk omuzun tedavisinde öncelikli olarak fizik tedavi tercih edilir. Tedavilerin hedefi, sert olan omuz eklemi kapsülünü gevşetmek olup, hastaların en kıymetli şikayetlerinden biri olan ağrının denetimi ve eklem hareket ve gücünün yine kazanılmasıdır. Fizik tedavi kapsamında klasik fizik tedavi formüllerine ilaveten manuel terapi, proloterapi, nöralterapi, eklem içi enjeksiyonlar, kök hücre uygulamaları, kupa terapi, kuru iğneleme üzere sistemlerden kesinlikle yararlanılmalıdır. Botulinum toksin enjeksiyonunun steroide (kortizon) nazaran ağrı kesici tesirinin daha uzun sürdüğü ve yan tesirlerinin daha az olduğu belirtilmiştir.

Bilinçsizce yapılan zorlamalar humerus kırıklarına, omuz çıkıklarına, brakiyal pleksus yaralanmasına ve rotator manşet kaslarının yırtılmasına neden olabilir. Cerrahi sistemler uygulanırken kapsülotomi esnasında inferior kapsülün altından aksiller hudut geçmesi nedeniyle burada dikkatli olunmalıdır. Çok gevşetmenin aksiller hudut felci, omuz dislokasyonu üzere muhtemel makûs sonuçları bulunmaktadır. Tedaviyi müteakiben kazanılan eklem hareketlerinin devamlılığını sağlamak gayesiyle antrenmana devam edilmesi kaidedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.