Pandemi sürecinden psikiyatrik hastalığı olanlar daha çok etkileniyor

Salgın hızlanıyor, uzmanlar uyarıyor. Ölümcül virüsün mutasyonu bile mutasyon geçiriyor. Uzmanlara nazaran hadise sayısı her gün yüzde 5 oranında …

Salgın hızlanıyor, uzmanlar uyarıyor. Ölümcül virüsün mutasyonu bile mutasyon geçiriyor. Uzmanlara nazaran hadise sayısı her gün yüzde 5 oranında artıyor. Tüm dünyada tesirini gösteren koronovirüs salgını ülkemizde de devam ediyor. Ülkemiz genelinde büyük bir tasa ve tasa bozukluğuna yol açan durum, bahis son derece hassas olan Psikiyatrik hastalıkları olan beşerler olunca çok daha fazla tasa verici oluyor. Koronavirüsün yol açtığı kovid-19 global salgınıyla birlikte ortaya çıkan bilhassa izolasyon durumunun psikiyatrik hastalıkların seyrini değişik oranlarda etkilediğini belirten BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nden Uzm. Psk. Beldem Sekban, bu hastalıkların takibinin ihmal edilmemesi ihtarında bulunuyor.

Ruhsal tedavi gerektiren durumlar

Koranavirüs salgınıyla birlikte toplumsal kaygının de arttığını, bunun da aslında beklenen “işlevsel endişe” olduğunu söz eden Uzm. Psk. Beldem Sekban tedavisi devam eden bireylerin tedavi süreçlerini ve terapilerini aksatmamaları gerektiğini söyledi.

Koranavirüs salgınıyla birlikte ortaya çıkan kısıtlamalarla birlikte pek çok kişi telaş ve kaygının de arttığını yineleyen Uzm. Psk. Beldem Sekban terapi gerektiren durumları ve psikolojideki yeni teknikleri anlattı:

– Gündelik gereksinimlerimizi yerine getiremez olduğumuzda;

– Organik olarak açıklanamayan sebeplerle birtakım organlarımızda fonksiyon kaybı yaşadığımızda, bedenimizde gözle görülür birtakım fizikî belirtiler fark ettiğimizde ya da ağrılar hissettiğimizde;

– Baş edemediğimizi hissettiğimiz gerilimli hayat olayları,

– İlişkisel sorunlarımız,

– Uyku, iştah ve konsantrasyonda bozulmalar (tıbben bir sebebi yokken);

– Ağır telaşlarımız,

– Başımızdan atamadığımız fikirler, takıntılar olduğunda,

– Öfkeli, dürtüsel, düşmanca ve saldırgan bir tavır içine girdiğimizi fark ettiğimizde

– Bırakmak için çabaladığımız lakin başaramadığımız alışkanlıklarımız, gündelik hayatımızı etkileyen fobilerimiz var ise,

– Hayattan zevk alamama, ilgi kaybı, ümitsizlik, mutsuzluk, değersizlik, yetersizlik vb. hisler hissettiğimizde,

– Genel olarak aslında işlevselliğimizi kaybettiğimizi düşündüğümüz durumlarda bir uzmandan takviye alabiliriz.

Bilişsel davranışçı terapi nedir

Bizler aslında gerçeğin bize yansıdığı kadarını görüyoruz. Bir tarafını görüyoruz. Fakat daha geniş bir açıdan bakmayı öğrenebildiğimizde gerçeğe çok daha fazla yaklaşıyoruz.

Her insan biricik, her insanın yaşantısı da biricik. Vakit zaman yaşantımızda bize mutsuz, çaresiz vb. hisler hissettiren olaylara maruz kalabiliyoruz ve bu olaylar sonucu aklımıza bir ekip fikirler geliyor. Fakat bu olayları değerlendirirken tam olarak objektif olabiliyor muyuz? Yoksa gerçeğin bize olan yansımasını mutlak yanlışsız olarak kabul edip fonksiyonsuz niyetlerle mi boğuşuyoruz? Bu noktayı sorgulamak gerekli. Bize makus hissettiren olayları değerlendirirken:

– Diğerleri bu durum karşısında nasıl düşünürdü?

– Arkadaşımın başına gelse ben ona ne tavsiye verirdim, ona ne söylerdim?

Bu sorularla, maruz kaldığımız olayların öteki sonuçlarına da odaklanmış oluyoruz. Bu formda daha geniş açıdan bakabildiğimizde de bize makus hissettiren kanılar yerine alternatif niyetler geliştirebiliriz. Niyetimiz değişirse hissimiz da değişir. Yeni duruma adapte olmamız kolaylaşır.

Bilişsel Davranışçı modele nazaran tüm ruhsal bozukluklarda danışanın hislerini ve davranışlarını etkileyen fonksiyonsuz niyetin yaygın olduğu bilinmektedir. Bu modele nazaran, bir olay yaşıyoruz ve bu olay sonucunda aklımıza kanılar geliyor. Bazen bu fikirler fonksiyonsuz olabiliyor. Kanılarımız de hislerimizi etkiliyor. Hissettiğimiz duyguya nazaran de bir reaksiyon geliştiriyoruz. Yani hislerimiz da davranışlarımızı etkiliyor. Aslında niyetler, hisler ve davranışlar hepsi birbirini etkileyen bir döngü biçiminde. Biz olayı nasıl görüyoruz? Ne üzere kanılara sahibiz? Ne hissediyoruz ? Nasıl davranıyoruz? Alternatif olarak ne düşünebiliriz, neler yapılabilir? Temel olarak bu sorulara odaklanmak gerekiyor. Beşerler fikirlerini daha gerçekçi ve duruma uyarlayıcı bir formda değerlendirmeyi öğrendiklerinde his durumları ve davranışları düzgünleşme gösterecektir.

Tedavi planı için danışanların mevcut fikirleri, inançları, davranışları, hangi durumun onları tetiklediği, temel gelişimsel olayları ve olayları yorumlama biçimleri dikkate alınır. Güçlü tarafları keşfedilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi çoğunlukla “şimdi ve buradaya” odaklanır. Emele yöneliktir. Sorun odaklıdır. Güçlü bir terapötik bağlantı ve danışan-terapist iş birliğine dayanır. Danışanların niyet yanılgılarını, inançlarını belirlemeyi, değerlendirmeyi ve davranışsal değişikliği emeller. Eğiticidir. Danışana kendi terapisti olma yolunu gösterir. Böylece tedavi bittikten sonra da danışana, zorluklarla karşılaştığında nasıl baş edebileceğini öğretmiş olur.

Danışanlara en tesirli tedaviyi ve hizmeti sunabilmek ismine hastanemizde psikolog psikiyatrist ve nörolog koopere bir biçimde çalışmaktadır. Gerekli görülen durumlarda üniteler ortası yönlendirmeler yaparak destekleyici tedavi uygulanır. Bu tedavide Psikolog, Psikoterapi süreci ile ilgilenir. Birinci görüşmede danışana mahsus bir tedavi planı oluşturulur ve danışanla birlikte terapi amaçları belirlenir. Bu terapi maksatları doğrultusunda da başka seanslar şekillendirilir. Kişisel Psikoterapi seansı yaklaşık 50dk sürer. Ayrıyeten psikoloji ve psikiyatri kısmı hastanede yatışı olan hastalara da ruhsal dayanak hizmeti sağlar. Bu takviye hastadan sorumlu hekimin talebi doğrultusunda olabileceği üzere hastanın kendi isteği ile de gerçekleşebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.