Salgında çocuklar, babaların davranışlarından daha çok etkileniyor

Annenin çocuğa karşı biyolojik bağı ve bayana yüklenen sosyolojik misyon, baba ile çocuk ortasındaki alakanın gölgede kalmasına neden oldu. Baba …

Annenin çocuğa karşı biyolojik bağı ve bayana yüklenen sosyolojik misyon, baba ile çocuk ortasındaki alakanın gölgede kalmasına neden oldu. Baba fonksiyonunun yokluğu, çocuğun sıhhat ve iyilik içinde büyümesini de sekteye uğrattı. Kitapçı raflarında anne ve çocukla ilgili kitaplar çoğunluktayken, baba ve çocuğa dair kaynaklar ise bir elin parmaklarını geçmiyor. Dünya tarihinin en büyük salgınlarından biri yaşanırken, sıkıntı şartlarda babalık fonksiyonunun değerini Çocuk Sıhhati ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hoş Seçkin ile Psikanalist Prof. Gökhan Oral, ‘Bana Hazır mısın Baba’ kitabında ele alıyor. “Baba – çocuk” ilgisini tarihi, sosyolojik, kültürel ve ruhsal olarak ele alınan kitap, baba ve baba adaylarının şimdiden başucu kitabı oldu.

“Zor şartlarda en fazla çocuklar etkilenir”

İnsanlık tarihinde savaşlar, bölgesel çatışmalar, terör aksiyonları, kitlesel ölümlere yol açan salgınlar, zarurî göçler, doğal afetler üzere olaylarda babanın, ailenin ve çocuklarının hayatta kalması, sıhhat ve iyilik içinde hayatlarına devam etmesindeki rolünü irdeleyen Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hoş Seçkin, kitapla ilgili şunları söylüyor:

“Genel nizamı temsil eden baba imgesidir ve bu ruhsallıkta çok özel bir yere sahiptir. Tertip, yasa ve kural koyma, yaptırımlar ve organize edici faaliyetler üzere süreçlerle sürdürülebilir. Baba ortalıkta olsa bile bu fonksiyonu yitirmiş ve diğerlerine bırakmış bir duruma çekilmiş olabilir. Bu türlü bir durumda ailenin referans unsurları sarsıntıya uğrar, bundan en fazla çocuklar etkilenir.”

Çocukların bu türlü durumlarda öncelikle anneye yöneldiklerini söyleyen Seçkin: “Çocuk bu türlü ürkütücü bir tablonun ortasındayken birinci evvel onu acıdan kurtaracak ve avutacak anneye yönelecek, olup bitenle ilgili birinci yorumları ondan alacaktır. Daha geniş boyuttaki bir bilgilenmeyle muhakemesini artıracak ve stratejiler oluşturacak, bakış açısını ise babasıyla geliştirecektir. Üstelik baba çeşitli taktiklerle bu çıkmaz üzere görünen durumda aileyi düze çıkartacak bir rol üstlenecektir” diyor.

“Pandemi periyodu empati kurmayı öğretti’

Bir yıldır süren pandemi nedeniyle babaların eskiye oranla meskende daha çok vakit geçirdiğine ve aile içi bağlantının arttığına dikkat çeken Seçkin: “Pandemi sürecinde kimi ailelerde konut içi şiddet artarken yahut kimileri tam dağılırken, kimi babalar annenin ne kadar çok mesken işiyle vakit geçirdiğini, çocuk bakımının hiç de uzaktan göründüğü kadar kolay olmadığını, hatta eşinin çok yorulduğunu, vakit zaman kendisine ayıracak hiç vaktinin olmadığını gözleme ve deneyimleme durumunda kaldı. Bu türlü babalar empatik ise, aslında meskende olduğu süreçte bebek bakımına, konut işlerine katkıda bulunmaya başladı. Her iki ebeveyn de konuttan çalışıyorsa mecburen hem bebek bakımında hem mesken işlerinde ortak bir halde uzlaşı içinde bir tertibe geçildi. Bu kimi aileler için çok uygun oldu. Baba konut işlerine ve çocuğun bakımına yardım ettiğinde eş daha memnun oluyor ve çocuğuna daha âlâ annelik yapabiliyor. Değişime açık olmak ve ailenin ve çocuğun gelişimi için elinden geleni yapması önemli” formunda konuşuyor.

Kitabı babalık fonksiyonları diye isimlendirdiğimiz ve bir çocuğun gelişimi için elzem olan bu rolü üstlenebilme marifetine takviye olabileceği umuduyla yazdıklarını belirten Prof Dr. Gökhan Oral ise şunları söylüyor:

“Annelik ve babalık misyonları üzere sonları net çizilmiş listelerin artık günümüzde ehemmiyeti kalmadı. Her anne tüm kadınlık maharetlerinin yanında içindeki erkeksi özellikleri kullanarak çocuğunun iyiliği için eril gözüken etkin misyonları yerine getirebileceği üzere baba da kendi içindeki bayanı keşfedip çocuğa yaklaşımında bunu kullanabilmelidir. İçindeki bayanı yani anneliği keşfedip kullanmadan bir erkeğin âlâ bir baba olması çok güçtür.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.