Varyemez amca sendromuna dikkat

Varyemezlik, kişinin çok gelişmiş maddesel gücüne karşın düşük toplumsal standartlarda yaşaması ve hayatını bu türlü yansıtmasıdır. Etrafındaki …

Varyemezlik, kişinin çok gelişmiş maddesel gücüne karşın düşük toplumsal standartlarda yaşaması ve hayatını bu türlü yansıtmasıdır. Etrafındaki, insanlara duyarsız ve ilgisizdir. Onu tek heyecanlandıran şey paradır. Para çıkarı, tüm bağlarında hayatının merkezinde rol alır. Etrafı tarafından cimri olarak nitelendirilen bu hastalık aslında, kişinin elindeki parayı kaybetme dehşetinden gelir. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, varyemezliğin altında yatan nedenler hakkında bilgiler paylaştı.

Kişiyi ve yakın etrafını güç durumda bırakır

Varyemez insanların büyük bir çoğunluğu, çocukluk periyotlarında maddi sorunlar yaşamış ve hayatlarının bir kısmı yoksullukla geçmiştir. Fakat tekrar de çocukluk periyodunda yoksulluk yaşamayıp da ilerleyen yaşlarda varmeymezliğe dönüşen şahıslar de vardır. Doğal ki, varyemezliğin art planında, bireylerin yaşadıkları ülke kurallarının ileriye dönük itimat verici ya da vermeyici tavırları da kıymetlidir.

Bu bireylerin harcamakla bitmeyecek bir servetleri olmasına karşın, para kazanmadıkları günü ziyanda sayarlar. Onlardan bir lira çıkması demek, iflas etmeleri ile eş manalıdır. Kesinlikle rastgele bir toplumsal yardım oluşumuna iştirakleri olmaz, olsa da çok sonlu o da etrafındaki baskıları azaltmak için olur. Asla bir diğerine borç vermezler. Kefil olmazlar. Onlara nazaran sadaka isteyenler fakirlik numarası yapan varlıklı şahıslardır.

Bulundukları ortamlarda kendisinden para isteneceği korkusu ile işlerin çok makus gittiğinden, ziyanlardan, ziyanlardan bahsedilir daima. Neredeyse çıkarıp 10 lira da sizin vermek isteyeceğiniz gelir, o kadar fakir-fukara edebiyatı yaparlar. En büyük memnunlukları, bankalardaki ya da özel kasalardaki paralarını ve öbür maddi birikimlerini düşünmektir. Lakin daima bu paralara yenileri eklenmelidir yoksa kendilerini yeniden mutsuz hissederler.

Aslında varyemezler, varlık içinde yokluk yaşayan insanlardır. Ekonomik güçleri ile orantılı bir hayat sürmezler. Olabildiğince kolay yaşamaya çalışmaları, mütevaziliklerinden değil para harcama kaygılarındandır. Şayet varyemez kişi devlet idaresinde tesirli bir mevkide ise, eli asla cebine gitmez. Varyemez bireyler rüşvet ve komite üzere nakdî akçeli işlere son derece müsaittirler. Yolsuzluklarını kendi vicdanlarında aklayacak bir sürü sebep bulabilirler. Lakin varyemezi en çok rahatsız eden ögelerden biri de kendilerinden öteki şahısların de para kazanmasıdır. Onlar yalnızca kendileri kazansın isterler. Ya da oburlarının karları kendisininkinin yanında çok değersiz olmalıdır. Başka türlü de mutsuz olurlar. Fakat en tehlikeli varyemezler yönetici vasfında olanlardır. Zira bulundukları kurumu imkanları el verdiğince sömürmeye çalışırlar ve bu hususta hudut tanımazlar.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu ile Varyemezlik bağlantısı

Varyemezlik, obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun (OKKB) bir sonucu ise kişi kendisini, dostlarından ve hoşça vakit geçirebileceği etkinliklerden uzak bırakacak derecede para kazanmaya adayabilir. Birebir halde para harcamaya karşı da önemli bir hasislik geliştirirler. Bu bireyler asla diğer birine ikramda bulunmaz, çay bile ısmarlamazlar. Takıntılı bir halde para kazanmaya odaklanmışlardır. Hobilerle uğraşmak, tatil yapmak üzere zevk alınabilecek aktiflikleri bir diğer vakitte yapmaya karar verdiklerinden, tertipleri daima para kazanmak üzerine konseyidir. Tatile zorlandıklarında ise zevk alamaz ve beraberindekilere de huzur vermezler. Tatilde bile iş yapmaya çalışırlar ya da tatili çok programlı ve yakınları için katlanılamaz hale getirirler. Kendisi, ailesi ve etrafı için özel bir mana ve bedeli olmasa bile eskiyip, yıpranmış ya da bedeli olmayan şeyleri atamaz, elden çıkaramaz. Bu nedenle OKKBli bir varyemezi 20 yıllık bir gömleği ya da 30 yıllık bir kazağı giyerken görebiliriz. Ayakkabısını her yeri aşılana kadar, tamir ettire ettire kullanmasına şahit olabilirsiniz.

Fakat burada değerli bir konu var; obsesif kişilikli varyemezler, para kazanmak için yasal yolları kullanırlar. Kanunlara karşı gelmezler, diğerlerini dolandırmazlar. Münasebetiyle OKKB yaşayan kişi, kültürel ve dindarlıkla açıklanamayacak bir halde ahlak, doğruluk, dürüstlük, manevi bedeller, sadakat, onur, prensip üzere bahislerde vicdanının sesini çok derecede dinler ve gerekli müsamaha, anlayış ve esnekliği gösteremez. Lakin yeniden de yaptığı işi bitirmesini güçleştirebilecek ve pürüz oluşturabilecek çok bir mükemmeliyetçilik içinde olabilirler.

Sonuç itibariyle nasıl ki israf ve savurganlık toplumsal dinamikleri ve ulusal ekonomiyi tehdit eden bir öge ise varyemezlik de birebir biçimde bireyler ortası bağlantıları, kişisel misyonları sekteye uğratan değerli toplumsal bir sıkıntıdır. İfrat ve tefrite girmeden, orta yollu ve itidalli davranmak en güzelidir. Hem ayaklarımızı yorganımıza nazaran uzatarak tasarruftan yana olmalıyız hem de gereksinim sahiplerini, fakirleri gözetecek cömerlik davranışlarını gösterebilmeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.