Akliyat ne demek ?

Gurboga

Global Mod
Global Mod
Akliyat, klasik Yunan ve Islam filozoflarnn ozellikle Aristoteles'in baz konular uzerine kurduklar dusuncelerin cesitli farkl yorumlarndan olusan bir felsefi arastrma alandr. Akliyat, genel olarak insann dusunme ve kavrama becerileriyle ilgili konularda yaplan dusunceleri kapsamaktadr. Buna ek olarak, akliyat Avrupa'da dusunce ve eylemlerin dogrulugunu ve insanlarn eylemlerinin etkilerini degerlendirmeye yonelik bir felsefi acklamaya da odaklanmaktadr.

Akliyatn Temel Konular

Akliyat, insann dogas, insanlarn haklar, insanlarn degerleri ve dogal haklar, insann ahlaki ve etik olcutleri, insanlarn sosyal ve politik rolleri ve insanlarn haklar arasndaki iliskiler gibi pek cok konuda dusunmeyi ve konusmay kapsamaktadr. Akliyat, insanlarn dogasnn ve insanlarn haklarnn nasl tanmlanacag konusunda cok sayda farkl yaklasmn ortaya konmasna yardmc olmustur. Buna ek olarak, akliyat, insanlarn haklarnn korunmas, insanlarn sosyal, ahlaki ve politik rollerinin nasl yerine getirilecegi ve insanlarn haklar arasndaki iliskilerin nasl isleyecegi gibi konulardaki dusunceleri degerlendirmektedir.

Akliyatn Dusunce Okullar

Akliyat, bircok cesitli dusunce okullarnn ortaya ckmasna zemin hazrlamstr. Bunlar arasnda; Aristotelesci akliyat, Islami akliyat, modern akliyat ve Pragmatist akliyat gibi dusunce okullar bulunmaktadr. Aristotelesci akliyat, insanlarn dogas hakkndaki Aristoteles'in dusuncelerini temel almaktadr. Islami akliyat, Kuran ve hadislerden yola ckarak, Islami etigin temel kurallarn kapsamaktadr. Modern akliyat ise, insanlarn haklar, sosyal etigi ve politik olusumlarnn nasl belirlenecegi konusunda cagdas dusunceleri one ckarmaktadr. Pragmatist akliyat ise, insanlarn haklarnn ve dusuncelerinin pratik olarak degerlendirilmesini kapsamaktadr.