Arızi haller ne demek ?

Gurboga

Global Mod
Global Mod
Arzi Haller Ne Demek?

Arzi haller, insan veya hayvan vucudunda anormal fizyolojik durumlarn olusmasna neden olan durumlar ifade eder. Bu durumlar cogu zaman hastalklarn, ilaclarn veya biyolojik maddelerin bir sonucu olarak ortaya ckabilir. Arzi haller, hastalklarn, ilaclarn veya biyolojik maddelerin kontrol edilmesi icin onemli bir aractr.

Arzi Hallerin Ozellikleri

Arzi hallerin ozellikleri, hastalklarn, ilaclarn veya biyolojik maddelerin ciddiyetini veya seyrini belirlemek icin kullanlr. Arzi hallerin ozellikleri arasnda; belirtiler, bulgular, sonuclar, testler ve tespit edilen nedenler yer alr. Ornegin, hastalklarn belirtileri arzi hallerin ozelliklerinden biridir. Belirtiler, hastalgn ne zaman ortaya cktgn, nasl seyrettigini veya nasl etkiledigini gosteren somut veya soyut seylerdir.

Arzi Hallerin Tanmlanmas

Arzi hallerin tanmlanmas, hastalklarn, ilaclarn veya biyolojik maddelerin kontrol edilmesinde onemlidir. Arzi hallerin tanmlanmas, hastalklarn veya ilaclarn seyrinin ve ciddiyetinin belirlenmesinde kritik oneme sahiptir. Arzi hallerin tanmlanmas, cogu zaman hastalgn veya ilacn neden oldugu belirtileri veya bulgular ortaya ckarmak icin kullanlr. Tanmlama asamasndaki onemli seyler; bulgularn ve belirtilerin dogru tanmlanmas, hastalgn veya ilacn seyrinin ve ciddiyetinin belirlenmesi, hastalgn veya ilacn neden oldugu tahmin edilen arzi hallerin tanmlanmas ve hastalgn veya ilacn tedavisinin belirlenmesidir.

Arzi Hallerin Kontrolu

Arzi hallerin kontrolu, hastalklarn, ilaclarn veya biyolojik maddelerin seyrinin ve ciddiyetinin belirlenmesinde onemli bir aractr. Arzi hallerin kontrolu, hastalklarn veya ilaclarn neden oldugu arzi hallerin tespit edilmesi, tedavi edilmesi veya onlenmesi icin kullanlr. Arzi hallerin kontrolu, hastalklarn veya ilaclarn tedavisinde etkinligin arttrlmas icin onemlidir.