Atatürk'Ün Talimatıyla Türkçeyi Yabancı Dillerin Etkisinden Kurtarma Geliştirerek Bilim Dili Haline Gelmesini Sağlamak Amacıyla Ne Yapılmıştır ?

Renkli

New member
**Atatürk'ün Türkçeyi Bilim Dili Haline Getirme Talimatı**

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren Türk dilinin geliştirilmesine büyük önem vermiştir. Bu çerçevede, Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak ve onu bilim dili haline getirmek amacıyla çeşitli adımlar atılmıştır.

**1. Dil Devrimi (1932): Dilin Yabancı Kökenli Unsurlardan Arındırılması**

Atatürk'ün talimatıyla, Türk Dil Kurumu'nun kurulması ve Dil Devrimi'nin başlatılmasıyla birlikte, Türkçenin yapısında bulunan yabancı kökenli unsurlar temizlenmiştir. Bu kapsamda, alfabe değişikliği gerçekleştirilerek Latin alfabesi kabul edilmiş, Osmanlıca'dan Türk alfabesine geçiş yapılmıştır.

**2. Dilin Zenginleştirilmesi: Yabancı Kelime Yerine Türkçe Karşılıkların Kullanılması**

Atatürk, yabancı dillerden alınan kelimelerin yerine Türkçe karşılıkların kullanılmasını teşvik etmiştir. Bu doğrultuda, özellikle bilim ve teknoloji alanlarında kullanılan yabancı kelimelerin yerine Türkçe karşılıklarının bulunması ve tercih edilmesi sağlanmıştır.

**3. Türk Dilinin Bilim Dili Haline Getirilmesi: Eğitim ve Araştırma Çalışmaları**

Atatürk döneminde, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu gibi kuruluşlar aracılığıyla Türk dilinin geliştirilmesi ve bilim dili haline getirilmesi için yoğun çaba sarf edilmiştir. Bu kuruluşlar, Türk dilinin zenginleştirilmesi, dil bilim araştırmalarının yapılması ve Türkçenin bilimsel terminolojiye uygun hale getirilmesi için çalışmıştır.

**4. Dilin Eğitimde Kullanımı: Eğitim Dili Olarak Türkçe'nin Önemi**

Atatürk, eğitim alanında Türkçenin kullanımını teşvik etmiş ve Türkçenin eğitim dili olarak benimsenmesini sağlamıştır. Eğitim kurumlarında Türkçenin etkin ve doğru bir şekilde kullanılması için çeşitli önlemler alınmıştır.

**5. Toplumsal Farkındalık Oluşturma: Dilin Milli Kimlik İle Bağdaşması**

Atatürk'ün dil konusundaki politikalarıyla birlikte, Türk halkında dilin milli kimlik ve kültürle özdeşleştirilmesi ve dilin korunması ve geliştirilmesi konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturulmuştur.

**Sonuç ve SSS (Sıkça Sorulan Sorular)**

Atatürk'ün Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarma ve bilim dili haline getirme talimatı, Türk dilinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Bu çabalar sonucunda, Türkçe bilim ve eğitim dili olarak yaygın bir şekilde kullanılmakta ve geliştirilmektedir.

**SSS (Sıkça Sorulan Sorular)**

1. Atatürk'ün Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarma talimatı nedir?

Atatürk, Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarma ve bilim dili haline getirme talimatı vermiştir.

2. Dil Devrimi ne zaman gerçekleşmiştir?

Dil Devrimi, 1932 yılında gerçekleştirilmiştir.

3. Türk Dil Kurumu'nun amacı nedir?

Türk Dil Kurumu, Türk dilinin korunması, geliştirilmesi ve bilimsel bir düzeye taşınması amacıyla kurulmuştur.

4. Atatürk döneminde Türk alfabesi ne zaman kabul edilmiştir?

Atatürk döneminde, 1928 yılında Türk alfabesi olarak Latin alfabesi kabul edilmiştir.

5. Türkçenin bilim dili haline getirilmesi için ne gibi adımlar atılmıştır?

Türkçenin bilim dili haline getirilmesi için Dil Devrimi, Türk Dil Kurumu'nun kurulması ve eğitim alanında Türkçenin kullanımını teşvik eden politikalar gibi çeşitli adımlar atılmıştır.