Cezayir halkı nedir ?

Gurboga

Global Mod
Global Mod
Cezayir halk, tarihi, kulturel ve sosyal yapsyla Afrika ktasnn guneybatsna yerlesmis olan bir ulkenin halkdr. Cezayir, cogunlukla Arap ve Berber kokenli olan bir nufusa sahiptir. Kulturel olarak, Cezayirlilerin cogu ozgun kulturlerinin bir cesitligi olarak gorulur.

Cezayir'in Baz Tarihsel ve Kulturel Ozellikleri

Cezayir, bugunku snrlar icinde dunyann en eski medeniyetlerinden biri olan Berberler tarafndan kurulmustur. Guney Cezayir'in neolitik kulturleri neredeyse bin yl oncesine kadar uzanr. Cezayir, M.O. 8. yuzylda Fenikeliler tarafndan isgal edildi ve daha sonra Romallar tarafndan istila edildi. Islamiyetin getirdigi degisim, Cezayir'deki Berber kulturune onemli etkiler olusturdu ve Arap medeniyetini guclendirdi.

Cezayir'in Kulturu

Cezayir, cesitli kulturel etkilesimleri ve karsmlar barndran ozgun bir kulture sahiptir. Cezayir'in kulturu, Arap, Berber ve Fransz etkilerinden olusur. Cezayirli insanlar arasnda yasayan cok sayda asiret bulunmaktadr, her biri kendi kulturunu gelistirmistir. Berber kulturu, Cezayir'de oldukca guclu ve onlarn kulturel etkileri hala cok kuvvetli olarak hissedilmektedir. Cezayirliler, genellikle dini konularda geleneksel Arap Islami gelenekleri takip ederken, ayn zamanda gunluk yasamlarnda cesitli Berber geleneklerini de surdururler.

Cezayir'in Dili

Cezayir'de cok sayda dil konusulmaktadr. Resmi dil Franszca olsa da, Cezayirli insanlar arasnda cok sayda Arap ve Berber dili konusulmaktadr. Arapca, ulkenin genel dili olarak kabul edilir ve cogu insann anadili olarak kullanlr. Berberce, cok sayda dialekt icerisinde konusulmaktadr ve bunlarn her biri kendi kulturunu yanstmaktadr. Cezayir'de konusulan diger diller arasnda Turkce, Ingilizce ve diger Afrika dilleri de bulunmaktadr.

Cezayir halk, tarihsel ve kulturel ozellikleriyle ve cok sayda dil konusmasyla cok kulturlu bir toplumdur.