Iktisatta emek ne demek ?

Gurboga

Global Mod
Global Mod
Iktisatta Emek Ne Demek?

Iktisat, uretim, tuketim ve hareketin olcumunu iceren bir bilim olarak kabul edilir. Bir ulkenin ekonomik sistemi ve bunun icindeki isleyis, iktisatla acklanmaya calslr. Emek, iktisatta uretim ve calsmann temelini olusturan bir faktordur. Iktisatta emek, farkl sekillerde tanmlanabilir.

Emek Ne Demektir?

Emek, insanlarn baska bir seyden yararlanmak veya uretmek icin girdikleri calsma veya enerji anlamna gelir. Emek, insanlarn calsma guclerini ve zamanlarn kullanarak bir urun ya da hizmet uretmek icin harcadklar zamana da denir. Iktisatta, emegin temel olarak uretkenligin artmasna ve uretimin artmasna yardmc olmasnn onemli oldugu kabul edilir.

Emek Nasl Olculur?

Emek, bir ucretle olculur. Emek ucreti, bir calsann calsma suresi ve gucune gore belirlenir. Emek ucreti, calsann deneyimi, yetenekleri, egitim duzeyi ve calsma alannn niteligine gore degisebilir. Emek ucretinin belirlenmesinde, ulkenin ekonomik durumu, is piyasasnn durumu ve is verenin karllg da etkilidir.

Emegin Rolu

Emegin iktisada oynadg rol, uretimin artmas ve ekonomik buyumeye katkda bulunmaktr. Iktisatta, emek, uretim arznn artmasna katkda bulunan, uretim faktorlerinden biridir. Tek basna, uretim arznn artmasn saglamaz, ancak oteki uretim faktorleriyle birlikte etkili bir sekilde kullanldgnda, uretim arznn artmasna ve ekonomik buyumeye katkda bulunmasna yardmc olur.

Sonuc

Iktisatta, emek, uretimin artmasna ve ekonomik buyumeye yardmc olan, uretim faktorlerinden biridir. Emek, ucretle olculur ve calsann deneyimi, yetenekleri, egitim duzeyi ve calsma alannn niteligine gore degisebilir. Emek, iktisat alanndaki calsmalarn temelini olusturmaktadr ve uretimin artmasna ve ekonomik buyumeye katkda bulunmaktadr.