Irtikaf ne demek ?

Abdulferit

Global Mod
Global Mod
Irtikaf, AslAm dA14nyasAndaki Azel bir ibadet Aeklidir. Artikaf, vaktinin belli bir bAlA14mA14nA14 kutsal konulara ayArmak anlamAna gelir ve aynA zamanda AslAm dA14nyasAndaki meAru bir ibadet biAimidir. Artikaf, MA14slA14manlar arasAnda insanlarAn ruhA ve fizikA bireysel temizliAe olan gereksinimlerinin bir karAAlAAA olarak kabul edilmiAtir. Bu yazA, irtikafAn tanAmAnA, tarihini, kurallarAnA ve faydalarAnA iAerecek Aekilde yazAlmAAtAr.

TanAmA

Irtikaf, MA14slA14manlar arasAnda insanlarAn kutsal konulara ayArdAklarA vaktin bir bAlA14mA14nA14n AslAm dA14nyasAndaki meAru bir ibadet biAimi olarak kabul edildiAi bir ibadet Aeklidir. Artikaf, belirli bir vaktin A14AA14ncA14, sekizinci veya onuncu gA14nA14nA14 kutsal konulara ayArmak anlamAna gelir. Artikaf, AoAunlukla MA14slA14manlarAn Ramazan ayAnda yaptAklarA Azel bir ibadet olarak kabul edilir.

TarihAesi

Irtikaf, Hz. Peygamber (SAV) tarafAndan ilk defa gerAekleAtirildi ve Hz. Peygamber (SAV) mA14minlerin irtikaf yapmalarAnA Anerdi. Artikaf, Aslami AAretilerin yayAlmasAndan sonra AslAm dA14nyasAnda yaygAnlaAmaya baAladA. Artikaf, AslAm dA14nyasAnda Azel bir ibadet olarak kabul edilmeye baAladA.

KurallarA

Irtikafa katAlmak iAin Ancelikle irtikafAn hangi gA14nlerde gerAekleAtirileceAi belirlenmelidir. Artikaf, A14AA14ncA14, sekizinci veya onuncu gA14n gerAekleAtirilebilir. Akinci olarak, irtikaf iAin belirli bir mekAn seAilmelidir. MekAn, AoAunlukla cami veya kutsal bir ortam olmalAdAr. AAA14ncA14 olarak, irtikaf sArasAnda konuAmak, gA14rA14ltA14 AAkarmak veya baAka insanlarla konuAmak yasaklanmAAtAr. DArdA14ncA14 olarak, irtikaf sArasAnda geceyi oruAla geAirmek ve gA14ndA14zA14 de ibadet etmek tavsiye edilir.

FaydalarA

Irtikaf, MA14slA14manlar tarafAndan her yAl Ramazan ayAnda Aok sayAda insan tarafAndan gerAekleAtirilen Azel bir ibadet olarak kabul edilmektedir.