Kapalı bir anlatım ne demek ?

Gurboga

Global Mod
Global Mod
Kapal bir anlatm, bir konuyu anlatmak icin kullanlan bir anlatm bicimidir. Bu tarz anlatm, genellikle akademik yazlarda kullanlr ve konuyu derinlemesine incelemeyi gerektirir. Kapal anlatm, konu hakknda ayrntl acklamalar icerir veya konudan onceki bilgileri goz onunde bulundurur. Bu tarz anlatm, anlatmn daha kapsaml olmasn saglar ve okuyuculara konu hakknda daha fazla bilgi verir.

Ack ve Kapal Anlatm Arasndaki Farklar

Kapal anlatm, genellikle ack anlatmdan daha uzun ve detayldr. Ack anlatm, konu uzerinde genel bir baks saglar ve konu hakknda cok fazla bilgi vermez. Kapal anlatm ise, konu hakknda daha fazla bilgi verir ve cok konu hakknda derinlemesine inceleme yapar.

Ack anlatm, konu hakknda ksa ve oz bilgiler verir ve amac, okuyucularn konu hakknda fikir edinmesini saglamaktr. Kapal anlatm ise, konu hakknda detayl bilgiler verir ve amac, okuyucularn konu hakknda derinlemesine bir anlays kazanmasn saglamaktr.

Kapal Anlatmn Ozellikleri

Kapal anlatm, okuyuculara konu hakknda daha fazla bilgi verir ve ayrntl inceleme yapmay gerektirir. Bu anlatm bicimi, okuyuculara temel kavramlar ve bilgiler saglar ve konu hakknda daha fazla bilgi edinmelerini saglar.

Kapal anlatm, konu hakknda onceki bilgileri goz onunde bulundurur ve konuya bagl bilgileri icerir. Bu anlatm biciminde, konu hakknda cok fazla detay sunulur ve okuyuculara konu hakknda daha fazla bilgi edinmeleri saglanr.

Kapal anlatm, makale yazmnda cok onemlidir. Makale yazarlar, konu hakknda detayl ve ayrntl bilgiler sunmaldr. Bu, okuyucularn konu hakknda derinlemesine bir anlays kazanmalarn saglar ve onlarn konu hakknda konusmalarn ve yorumlarn destekler.