Sakçı ne demek ?

Gurboga

Global Mod
Global Mod
Sakc, ortak olarak kullanlan bir terim olarak, agrlkl olarak Siyasi Bilimler alannda, toplumsal bir orgutlenme duzenegi olan devletin kontrol ve denetim sistemidir. Devletin kontrol ve denetim sistemini denetlemek ve korumak icin olusturulan bu sistem, genellikle kamu denetiminin yan sra, ozel denetim mekanizmalarn da icerir. Devletin kontrol ve denetim sistemi, hukumetin uyguladg politikalarn etkisini azaltmak ve boylece halkn ckarlarn korumak icin olusturulmustur.

Sakcnn Tanm

Sakc, devletin kontrol ve denetim sistemini denetlemek ve korumak amacyla olusturulmus olan, bir toplumsal orgutlenme duzenek olarak tanmlanr. Sakc genellikle kamu denetiminin yan sra, ozel denetim mekanizmalarn da icerir. Sakcnn amac cogunlukla hukumetin uyguladg politikalarn etkisini azaltmaktr, boylece halkn ckarlarn korumaktr.

Sakcnn Uygulanma Yontemleri

Sakc, devletin kontrol ve denetim sistemini denetlemek ve korumak icin uygulanan bircok yontem kullanlr. Bunlar arasnda; halkn gozetimi, hukuken belirlenmis normlar, denetim mekanizmalar, halkn katlm ve hukumetin uyguladg politikalarn karslkl kontrolu bulunmaktadr. Halkn gozetimi, her turlu toplumsal soruna kars halkn gozetimini saglamak icin kullanlan bir yontemdir. Hukuken belirlenmis normlar, halkn ckarlarn korumak amacyla uygulanr. Denetim mekanizmalar, devletin kontrol ve denetim sistemini denetlemek icin kullanlr. Halkn katlm, halkn toplumsal konularda soz hakknn saglanmas ve karar alma surecine katlmasn saglamak icin kullanlr. Son olarak, hukumetin uyguladg politikalarn karslkl kontrolu, devletin kontrol ve denetim sisteminin korunmas amacyla gerceklestirilir.

Sonuc

Sakc, devletin kontrol ve denetim sistemini denetlemek ve korumak amacyla olusturulmus olan, bir toplumsal orgutlenme duzenek olarak tanmlanr.