FUE YÖNTEMİ

Badem

Member
FUE YÖNTEMİ
Günümüz saç ekimi estetiğinde kullanılmakta olan iki farklı teknik vardır. FUT ve FUE yöntemiolmak üzere ayrılan bu yöntemlerin farkı saç köklerinin alınış şeklidir. FUT yöntemi saç köklerini şeritler halinde, deriyle birlikte saç alınmasını temel almaktadır. FUE yöntemi ise saç köklerinin tek tek alınmasını ve temel edinmektedir. Aralarındaki temel iki fark; saç köklerinin alınma şekli ve köklerin ekim işlemine hazır hale gelmesi için uygulanan özel işlemlerdir. FUT yönteminde şerit şeklinde alınan deri bölümü, mikroskop altında birtakım işlemlere tabi tutulmakta, saç kökleri deriden ayrıştırılmaktadır. FUE yönteminde ise bu durum söz konusu değildir. Özel işlemler FUT yönteminde kullanılmaktadır.​
FUE yöntemi en iyi sonuçların alındığı yöntemdir. Hastanın beklentilerini karşılayan FUE yöntemi, daha gerçekçi saçların eldesinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzde 3 bin saç köküne kadar olan ekim işlemlerinde ilk tercihtir. Saç köklerinin tek tek alınacak olması işlemi uzattığından dolayı en fazla 3 bin kök ekimde kullanılmaktadır. FUT yöntemiyle ekilecek saçların alındığı bölgeler daha sonra belirgin ve kalıcı izler oluşmasına neden olmaktadır. FUE yönteminde kökler tek tek alındığı için kalıcı izlerin oluşması söz konusu değildir. Bu da FUE yönteminin tercih sebeplerinden bir tanesidir.