FUT YÖNTEMİ

İpek Kurt

New member
FUT YÖNTEMİ
FUT yönteminde iki kulak arasındaki saçlı dokunun bir kısmı cerrahi operasyonla alınır ve doku köklere ayrıştırıldıktan sonra saçsız alana nakledirlir.
Saç ekiminde teknik olarak kullanılan iki yöntem vardır. Bunlar FUT ve FUE yöntemleri olmak üzere, saç kökünün alım şekline göre ayrılmaktadır. Kullanılan bu yöntemlerin tercihi, ekilecek saç kökü sayısına ve doktorun ön muayenede karşılaştığı sonuçlara göre yapılmaktadır. Ekilecek saç kökü sayısı 5 bine kadar varan ekim işlemlerinde FUT, daha düşük miktarda yapılacak ekimlerde de FUE yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca doktorun ön muayenede elde ettiği saç derisine ait sonuçlarda göz önünde bulundurulmaktadır.

FUT yöntemi saç köklerinin şeritler halinde alınmasını, özel işlemler uygulanarak ekime hazır hale getirilmesini temel almaktadır. FUT yöntemi saç kayıplarının çok ciddi miktarlarda olduğu hastalarda kullanılmaktadır. FUE yöntemine göre daha uygun fiyatlarda olan FUT yöntemi, daha kısa sürelerde gerçekleştirilebilmektedir. FUT yöntemi kullanılarak ekilen işlemlerde kalıcı izler oluşabilir. Saç köklerinin deriyle birlikte şerit halinde alınması kalıcı iz oluşumunun temel nedenidir. Kalıcı iz oluşumu FUT yönteminin biraz daha arka planda kalmasına da sebebiyet vermektedir. Bu noktada daha ciddi avantajlar sağlayan FUE yöntemi tercih edilmektedir.